The making of

Cameraman voor Prospera Scenario in actie op de Canadese begraafplaats Bergen op Zoom
Filmmaker en editor Claudia Koole bij de Vredeskapel in Nispen

Motivatie

“In de periode dat ik bezig was met het onderzoek, om verschillende bronnen na te trekken uit de geschiedenis, ging er iets steeds harder in mij roepen om deze korte film te gaan maken. De vrijheid waarvoor gevochten, gestreden en geleden is, koester ik met een diep mededogen naar de jongens op het slagveld waarvan de meesten helemaal niet op die plaats wilden zijn … Toen na een aantal aanvragen duidelijk werd dat er geen enkele financiering van de grond kon komen voor dit erfgoedproject, stond ik op een dag op de oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Ik las de opschriften op de grafstenen, stond stil en ik zei spontaan hardop dat ik de film ging maken. Op dat moment kreeg ik kippenvel van hoofd tot tenen en ik moest tranen weg slikken. Ik heb geen moment meer getwijfeld. Wekenlang ben ik op pad geweest, door Noord-Brabant. Het was interessant, het is een andere wereld die middenin het dagelijkse leven bestaat en soms gebeurde er iets onverwacht. Op de filmdag op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom was een gezin aanwezig. De kinderen versierden uit zichzelf de zuil met opschrift ‘their name liveth for evermore’. De zuil werd bekleed met witte en gele bloemen. Heel even bleven ze liggen voor onze opnamen tot de wind de bloemen meenam. Het was alsof we het zo hadden geregisseerd, maar het ontstond spontaan. Ik ben dankbaar dat het is gelukt om Onbegrensde Vrijheid te maken.” – Claudia Koole

Achtergrond Claudia Koole: opgeleid en gediplomeerd scenario-schrijver, editor en (onderzoeks)journalist IRJ

Onverwacht legden kinderen witte en gele bloemen neer, een moment voordat we gingen filmen.

“During the time I was doing the research, to trace various sources from history, something started calling in me louder and louder to start making this short film. The freedom that was fought for, struggled for and suffered for, I cherish with a deep compassion towards the boys on the battlefield, most of whom did not want to be in that place at all … After a number of applications it became clear that no funding could get off the ground for this heritage project, I found myself one day at the war cemeteries in Bergen op Zoom. I read the inscriptions on the headstones, stood still and spontaneously said out loud that I was going to make the film. At that moment I got goose bumps from head to toe and I had to swallow tears. I never doubted it for a moment. For weeks I went on the road, through North Brabant. It was interesting, it is a different world in the middle of everyday life and sometimes something unexpected happened. On the film day at the Canadian cemetery in Bergen op Zoom, a family was present. The children decorated the column with the inscription ‘their name liveth for evermore’ of their own accord. The column was covered with white and yellow flowers. For a moment they remained in front of our shots until the wind took the flowers away. It was as if we had directed it that way, but it arose spontaneously. I am grateful that it was possible to make Unrestricted Freedom.” – Claudia Koole

Background Claudia Koole: trained and certified screenwriter, editor and (investigative) journalist IRJ